Politica de confidențialitate

Conform cerinţelor Legii nr. 677/2001 şi Regulamentului General (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date (GDPR), SC PHOENIX INVEST se obligă să administreze în condiţii de siguranţă şi doar în scopurile specificate, datele personale furnizate de către clienţi. Scopul, colectarea datelor personale se face în scopul de a onora comenzile (eliberarea facturilor, certificatelor de garanţie şi expedierea produselor), publicitate (newsletter) şi de a realiza unele statistici necesare dezvoltării serviciilor oferite clienţilor.

O parte din informaţii vor fi furnizate firmei de curierat pentru a face posibilă livrarea coletelor. Toate informaţiile colectate de către SC PHOENIX INVEST SRL în scop de marketing nu vor fi dezvăluite către terţe părţi.

Toate informaţiile cu caracter personal sunt colectate de către SC PHOENIX INVEST SRL numai în condiţiile în care acestea au fost furnizate de către client. Aceste date sunt necesare pentru procesarea şi finalizarea comenzilor de către SC PHOENIX INVEST SRL.

Conform Legii nr. 677/2001, clientul are dreptul de acces, intervenţie asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale şi dreptul de a se adresa justiţiei. Clientul are dreptul să se opună prelucrării datelor personale şi să solicitate ştergerea acestora. Exercitarea acestor drepturi este posibilă printr-o cerere scrisă (să conţină data şi semnătura) la sediul firmei din Bucureşti, Drumul Gilăului, nr. 5N, etaj 1, cam 1+2, Sector 4, Bucureşti sau un e-mail la adresa office@bkup.phoenixtapes.ro .

Pierderile de informaţii datorate erorilor sau eventualelor probleme de securitate ale serverului care găzduieşte site-ul www. phoenixtapes.ro sau acţiunilor unor terţe persoane nu sunt în responsabilitatea SC PHOENIX INVEST SRL.

O parte din informatii vor fi furnizate firmei de curierat pentru a face posibila livrarea coletelor. Toate informatiile colectate de catre SC PHOENIX INVEST SRL in scop de marketing nu vor fi dezvaluite catre terte parti.

Toate informatiile cu caracter personal sunt colectate de catre SC PHOENIX INVEST SRL numai in conditiile in care acestea au fost furnizate de catre client. Aceste date sunt necesare pentru procesarea si finalizarea comenzilor de catre SC PHOENIX INVEST SRL.