Fir de tragere ambalaje

Fir de tragere Solid Red 2 mm Line

Fir de tragere Solid Red 2mm Line

Fir de tragere 2.5 mm Tape With 0.5mm Gold Dot Repeat

Fir de tragere 2.5mm Tape With 0.5mm Gold Dot Repeat

Fir de tragere 2.5 mm Tape With 0.5mm Red Line

Fir de tragere 2.5mm Tape With 0.5mm Red Line

Fir de tragere 4.8 mm Double Sided Print Solution (Duo)

Fir de tragere 5.8mm Tab Print Design (TAB) 1
Fir de tragere 9.1-tear-tape-composition

Fir de tragere Photo Gravure (Impact)

Fir de tragere Photo Gravure (Impact)

Fir de tragere Banner Tape (Widewidth)

Fir de tragere Re-close tape

Fir de tragere Holographic Demet Tape (Prism Ultra)

Fir de tragere Holographic Demet Tape (Prism Ultra)

Fir de tragere Holographic Security Tape

Fir de tragere Holographic Security Tape